Đá Nhân Tạo Solid Surface SO423 SANDED ONYX

TG STONE là nhà cung cấp và thi công các sản phẩm từ Đá Tự Nhiên và Đá Nhân Tạo hàng đầu.